Specialist in marktinformatie en risico-inschattingen
van alle financieel adviseurs in Nederland.

Aan Verzekeraars, Geldverstrekkers, Service-providers en toeleveranciers leveren wij:
Marktinformatie, Mutatie-informatie, Credit ratings en Risicosignalen