Aanvragen eigen rating

Ratinginstituut Financieel Dienstverleners stelt u in staat om de rating gegevens van uw bedrijf, zoals wij die aan onze klanten beschikbaar stellen, op te vragen. Dit kan alleen worden gedaan door de eigenaar/vennoot/bestuurder. Aangezien het om zeer vertrouwelijke, niet openbare informatie gaat, volgen wij hierbij een strikte procedure.

Wij stellen de gegevens alléén schriftelijk beschikbaar. Dit geschiedt per brief aan de bij de KvK bekende eigenaar/vennoot/bestuurder op het bij de KvK bekende adres t.a.v. de eigenaar/vennoot/bestuurder. Onderdeel van de procedure is een controle bij de KvK.

De kosten bedragen € 5. Alleen na ontvangst van genoemd bedrag op IBAN:NL63ABNA0517744686 ten name van Ratinginstituut FD wordt uw verzoek in behandeling genomen. Vul onderstaand formulier compleet in.

Aanvraagformulier

* verplicht veld