Credit ratings

Wij geven periodiek een eigen credit rating af van alle financiële intermediairs in Nederland.

stoplicht-groen-9De rating is een cijfer tussen 1,0 en de 10,0. Dit cijfer geeft de kans op wanbetaling weer. De rating is gebaseerd op diverse risico-elementen, de belangrijkste zijn:

  • De financiële positie
  • Het actuele betalingsgedrag
  • Bijzondere risico-signalen

Wij leveren u, volgens een vooraf afgesproken periodiciteit, niet alleen onze credit rating maar bovendien extra informatie. Wij zorgen ervoor dat u de door ons geleverde informatie automatisch kunt verwerken. Daarnaast bieden wij ook toegankelijkheid via een beveiligde internet omgeving. Onze ratings zijn niet openbaar beschikbaar.

De credit rating maakt deel uit van uw risicobeheer. Het geeft een signaal af en kan aanleiding zijn om een nader onderzoek uit te voeren. Het Ratinginstituut kan u hierbij adviseren.

Voor een nadere toelichting verwijzen we naar onze brochure. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

< Over onsRisicosignalen >