RiFD introducteert de online volmachtmarkt module voor volmachtverzekeraars en gevolmachtigden.

RiFD (Ratinginstituut Financieel Dienstverleners) heeft in oktober jl. de online database INFAS (informatie systeem financieel adviseurs) geïntroduceerd met daarin alle financieel adviseurs van NL. Handig voor intermediairverzekeraars, brancheorganisaties en toeleveranciers aan de sector.

Op basis van de behoefte in de markt is thans een aparte online volmachtmarkt module geïntroduceerd. Uitgebreide informatie over alle gevolmachtigden en volmachtverzekeraars is daarin opgenomen. De informatie wordt actueel gehouden.

Zo worden de relevante financiële kentallen ten aanzien van de financiële positie overzichtelijk op een rijtje gezet. Hierop kan worden gesorteerd en gefilterd. De uitwisseling van deze kentallen maakt tegenwoordig deel uit van de volmachtovereenkomst. Wanneer de gevolmachtigde haar cijfers deponeert bij de KvK wordt de verzekeraar daar automatisch van in kennis gesteld en wordt de informatie zonder extra kosten gedeeld. De module kan de communicatie tussen verzekeraar en gevolmachtigde aanzienlijk vereenvoudigen, zodat aan beide kanten in de communicatie een efficiëncyslag kan worden gerealiseerd.

Naast de kentallen biedt de module toegang tot nog veel meer informatie. Bij wie hebben gevolmachtigden een volmacht voor welke producten, welke aangesloten instellingen zijn er (concernstructuur), welke beleidsbepalers zitten er achter, wat zijn de cijfers van de eigen bemiddelaar en de holding. De informatie kan via een Excel export naar de eigen ICT omgeving worden geëxporteerd.

Volmachtverzekeraars kunnen hun eigen gevolmachtigden onderscheiden van de rest van de markt en deze zo nodig met de markt vergelijken.

Omgekeerd wordt per verzekeraar inzichtelijk aan welke financieel adviseurs volmachten zijn afgegeven.

Samenvattend kan gesteld worden dat de module toegevoegde waarde biedt voor alle partijen die betrokken zijn bij de volmachtmarkt.

Voor meer informatie over de volmachtmarkt module en de mogelijkheid van een demo kunt u hier terecht.