FAQ

WIE?

Wie kunnen klant worden bij RIFD?
RIFD levert aan partijen die een samenwerkingsovereenkomst hebben met het financieel intermediair. Dit zijn aanbieders, geldverstrekkers en serviceproviders. Wij leveren dus niet aan consumenten en andere geïnteresseerde partijen.
Van welke bedrijven levert RIFD een rating?
RIFD levert ratinginformatie over het financieel intermediair. Op verzoek kunnen daar andere gelieerde bedrijven, denk aan holdings, aan worden toegevoegd. De informatie wordt gekoppeld aan een kamer van koophandel nummer.
Wij hebben al een kredietinformatie leverancier, waarom zou ik kiezen voor RIFD?
Doordat wij met meerdere kredietinformatiebureaus die ieder met meer dan 80 openbare informatiebronnen werken, kunnen wij een objectief en volledig beeld geven. Daarnaast verversen wij de informatie maandelijks, waardoor u altijd up-to-date bent.
Waarom kiezen andere aanbieders voor RIFD
Er zijn een aantal redenen waarom aanbieders voor ons hebben gekozen, te verdelen over de categorieën: betere individuele risicobeoordeling, integrale portefeuillebeoordeling, dashboard input en verantwoording naar toezichthouders als AFM/DNB.

 

HOE?

Hoe worden de ratings door RIFD bepaald?
Wij hebben hiervoor een brochure opgesteld, deze kunt u hier downloaden.
Hoe kunnen wij toegang verkrijgen tot de credit ratings?
Middels internettoegang of een csv-bestand (universeel leesbaar bestand) kunt u toegang krijgen tot de rating informatie van uw samenwerkingspartners.
Hoe objectief is RIFD
RIFD is een onafhankelijk instituut dat samenwerkt met meerdere kredietinformatieleveranciers. Op deze wijze zijn wij niet te beïnvloeden en kunnen wij een objectieve rating garanderen. Onze modellen worden voortdurend door deskundigen in de branche beoordeeld.
Hoe actueel is de informatie die RIFD levert?
RIFD verrijkt de informatie minimaal een maal per maand. Vaak worden ook tussentijdse updates verzorgd. Onze betaalscores zijn maximaal een maand oud, evenals onze alertinformatie (early warnings).

 

WAT?

Krijgen wij naast een credit rating nog meer informatie?
Ja, u ontvangt naast de credit rating ook andere credit rating informatie. U moet daarbij denken aan de betaalscore, het eigen vermogen, jaartal laatste deponering en andere informatie.
Stuurt RIFD ook early warnings?
Ja, zodra een credit rating in een lagere risicoklasse terecht komt wordt u gewaarschuwd middels een email aan een door u gekozen emailadres. Ook kunnen wij u per mail waarschuwen op het moment dat wij een risicosignaal ontvangen.
Wat is de kwaliteit van de informatie die RIFD gebruikt om de rating te bepalen?
RIFD werkt samen met meerdere gerenommeerde en zorgvuldig geselecteerde kredietinformatiebureaus. De ontvangen informatie wordt gecontroleerd op actualiteit en volledigheid. Er worden zodoende minder risicosignalen gemist en de informatie wordt geobjectiveerd.
Kunnen wij ook één enkele rating opvragen?
Nee, dat kan niet. Er geldt een minimum aantal van 100 stuks.
Wat is jullie bestaansrecht
Door bestaande kredietinformatie te objectiveren wordt door RIFD een verbeterd beeld gegeven van de intermediaire sector. Door online toegankelijkheid van ratinginformatie van alle intermediairs in Nederland dragen wij ons steentje bij aan een verbeterde transparantie. Een en ander draagt bij aan de gewenste imagoverbetering van de sector. De goeden zullen daardoor minder lijden onder de kwaden.
Kan een intermediair zijn eigen rating opvragen?
Ja, dat kan hier. Omdat het vertrouwelijke informatie betreft hanteren wij hiervoor een strikte procedure en stellen wij deze informatie alleen beschikbaar aan bestuurders van deze bedrijven.