Geldverstrekkers

Voor geldverstrekkers geldt dat het belangrijk is om in het kader van selectief distributiebeleid ook de continuïteit en stabiliteit van de met hen samenwerkende kantoren vast te stellen.

Monitoring van de financiële gezondheid via de door het Ratinginstituut periodiek beschikbaar gestelde credit rating levert in dit verband een grote bijdrage. Gekozen kan worden om alle financiële intermediairs te laten beoordelen of specifieke groepen.
geldhuis

Naast de beoordeling van bestaande relaties kan het Ratinginstituut ook een belangrijke rol spelen bij het aangaan van nieuwe relaties.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

< VerzekeraarsService providers >