Efficiëncyslag volmachtmarkt door online database

RiFD introducteert de online volmachtmarkt module voor volmachtverzekeraars en gevolmachtigden.

RiFD (Ratinginstituut Financieel Dienstverleners) heeft in oktober jl. de online database INFAS (informatie systeem financieel adviseurs) geïntroduceerd met daarin alle financieel adviseurs van NL. Handig voor intermediairverzekeraars, brancheorganisaties en toeleveranciers aan de sector.

Op basis van de behoefte in de markt is thans een aparte online volmachtmarkt module geïntroduceerd. Uitgebreide informatie over alle gevolmachtigden en volmachtverzekeraars is daarin opgenomen. De informatie wordt actueel gehouden.

19 maart 2019|

RiFD lanceert unieke online database Financieel Adviseurs

Marketing- en verkoopafdelingen, de verantwoordelijken voor compliance, veiligheidszaken en intermediair beheer van verzekeraars maar ook serviceproviders, partijen die willen groeien door overnames, overnameadviseurs en veel toeleveranciers van de branche zullen er blij mee zijn: online een volledig en actueel overzicht van de financieel adviseursmarkt.

RiFD (Ratinginstituut Financieel Dienstverleners) introduceert namelijk per 1 oktober a.s. InFas (Informatiesyteeem Financieel adviseurs). InFas is een super handige, overzichtelijke en betaalbare online database met daarin niet alleen alle financieel adviseurs van Nederland, maar ook alle daarbij betrokken personen. Zo zijn er bijna 8.000 kantoren met een AFM vergunning en 18.000 betrokken personen in de database opgenomen. Daarnaast zitten alle aandeelhouders, dochterondernemingen, bestuurders, beleidsbepalers  en tekeningsbevoegden in de database. Dit zijn nog eens 9.000 bedrijven. Daardoor wordt duidelijk en inzichtelijk welke bedrijven en personen bij elkaar horen en welke verbanden er zijn.

1 oktober 2018|

RiFD signaleert verder herstel intermediaire markt

INLEIDING

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) publiceert regelmatig actuele, cijfermatig onderbouwde, ontwikkelingen en trends in de intermediaire markt. Dit keer komt het RiFD met een rapport dat de ontwikkelingen weergeeft over de laatste 3 jaar (2017, 2016 en 2015). Bepaalde trends in de intermediaire markt worden nu goed zichtbaar.

Eerder verschenen onder meer de vergelijking intermediaire markt 2016 met 2015en de specials: Leeftijd bestuurders en Aandeel vrouwelijke bestuurders.

SAMENVATTEND en OPVALLEND

  • Aantal intermediairs daalt, maar omvang neemt toe
  • Groei werkgelegenheid, ondanks fusies en overnames. Dit duidt op omzetgroei van de sector
  • Tempo waarmee de volmachtmarkt daalt, qua aantallen volmachten en gevolmachtigden, neemt aanzienlijk af
  • De sector wordt gezonder, vooral de liquiditeit van de intermediairs is sterk verbeterd
  • Bijna 500 (4,3% van het totaal) nieuwe bestuurders en 430 (3,7% van het totaal) nieuwe beleidsbepalers in de sector in 2017
2 mei 2018|

Verbeterde economie en huizenmarkt zichtbaar in de intermediaire sector

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) publiceert regelmatig actuele, cijfermatig onderbouwde, ontwikkelingen en trends in de intermediaire markt. In het eerste kwartaal van 2017 verschenen al de specials: Leeftijd bestuurders en Aandeel vrouwelijke bestuurders.

Dit keer komt RiFD met een vergelijking van de intermediaire markt in 2016 met die van 2015.

SAMENVATTEND en OPVALLEND

  • Het aantal intermediaire vestigingen blijft gelijk en het aantal kantoren daalt. Maar minder sterk dan voorheen. Het tempo van de krimp van het aantal kantoren neemt af.
  • De financiële gezondheid is in 2016 verbeterd ten opzichte van 2015.
  • Startende kantoren positioneren zich steeds minder als allround kantoor. Veel startende kantoren richten zich op één verzekeringsbranche of op één marktsegment of beperken zich tot schadeverzekeringen.
  • Een groot deel van de gevolmachtigd agenten voldoet niet aan de in de branche vastgestelde solvabiliteitsnormen
3 april 2017|

Nog steeds innige financiële band verzekeraars en intermediairs

Gezondheidsmonitor intermediair van het RIFD

Het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RiFD) publiceert op kwartaalbasis actuele ontwikkelingen en trends in de intermediaire markt. Recent zijn de Marktflitsen september 2016 gepubliceerd, met daarin onder meer de financiële gezondheidsmonitor. Hieruit bleek dat meer dan 20% van de intermediairs een onvoldoende credit rating heeft. Hetgeen onvoldoende financieel solide betekent. Verder heeft  24,5% een negatief eigen vermogen en 32,2% een negatief werkkapitaal. Deze scores worden als zorgelijk wordt ervaren.

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de financiële indicatoren en wat ze betekenen

17 september 2016|

RIFD schept duidelijkheid in de markt van serviceproviders

Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RIFD) verschaft met haar laatste whitepaper  “Serviceproviders onder de loep” meer duidelijkheid en eenduidigheid in de wereld van de serviceproviders. De whitepaper is geschreven vanuit de optiek van de verzekeraar. Dit artikel is een samenvatting van deze whitepaper.

Omdat er geen algemeen aanvaarde definitie van een serviceprovider is, noemen vele bedrijven zich serviceprovider of worden zo gezien. Daardoor worden vaak alle serviceproviders op één hoop gegooid. Maar dat is niet terecht. Dat is voor RIFD aanleiding geweest om met een verbeterde indeling te komen en verschillende typen te onderscheiden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de markt van serviceproviders.

17 juni 2016|