Risicosignalen:

extra grip op de risicobeheersing van uw intermediairs

Risicobeheer intermediaire distributie

Binnen het distributiebeleid in combinatie met keten- en risicobeheersing zijn intermediaire verzekeraars steeds meer verantwoordelijk voor het beoordelen van hun adviseurs en bemiddelaars. De toezichthouders AFM en DNB laten daarbij hun invloed gelden. Monitoring van de financiële gezondheid via de door het RIFD beschikbaar gestelde credit ratings levert daarbij voor u een belangrijke bijdrage.

Waarom risicosignalen?

Naast de credit rating informatie krijgt u met de dienst Risicosignalen nog meer grip op de risicobeheersing van uw intermediaire netwerk. U ontvangt dan periodiek een overzicht van signalen per financieel adviseur die van invloed zijn op het risicobeheer per intermediair. Wij monitoren 38 risicosignalen voor u. Dit doen we op maandbasis voor ieder intermediair, die in het abonnement is opgenomen. Elk intermediair wordt dus 12 maal per jaar gecheckt op de 38 risicosignalen. De risicosignalen zijn ingedeeld naar zeven risicocategorieën. Bij een risicosignalering wordt u door ons proactief geïnformeerd per mail. Ook zijn de risicosignalen zichtbaar per intermediair in het detailoverzicht van onze internetapplicatie.

Uitgebreide brochure met tips wat te doen bij een Risicosignaal

In onze uitgebreide brochure geven we precies aan wat voor waarde er per Risicosignaal wordt meegeleverd en geven we per risicosignaal aan hoe u deze moet interpreteren en voor actie u eventueel kunt nemen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

< Credit ratingsPrijzen >