Volmachtmodule

Actueel

De volmachtmodule maakt onderdeel uit van de uitgebreide INFAS database. RiFD heeft de volmachtmodule speciaal ingericht voor partijen die werkzaam zijn in of leveren aan de volmachtmarkt. De informatie in de database is zeer actueel. Iedere maand wordt de informatie bij de KvK, AFM, KiFid en Kredietinformatiebureaus ververst. De module is ontwikkeld in samenwerking met volmachtspecialisten uit de sector.

Overzichtelijk en makkelijk online benaderbaar

De volmachtmodule is online via een wachtwoord te benaderen. De database is zo gebouwd dat deze bij gebruik van elke internetprovider bijzonder snel is. Toegang wordt verkregen middels de verlening van een licentie.

Alle gevolmachtigden en volmachtgevers en personen in één database

Alle circa 260 gevolmachtigden zitten in de database, maar daarnaast ook nog naar schatting 6.000 aan de gevolmachtigde verbonden bedrijven. Daarbij moet gedacht worden aan aandeelhouders, dochterondernemingen, verbonden bemiddelaars, tekeningsbevoegden (vaak bedrijven). Daarnaast biedt het toegang tot circa 7.000 personen die direct of indirect met de volmachtmarkt te maken hebben.

Uitgebreide selectiemogelijkheden

Er kan bijvoorbeeld op solvabiliteit en liquiditeit worden geselecteerd. Handig is dat daarbij de actualiteit van de bron wordt vermeld. Zo kan beoordeeld worden welke partij achter loopt in de informatieverstrekking. Door bijvoorbeeld te sorteren op af- of oplopende liquiditeit kan inzicht verkregen worden in de zwakke en sterke broeders onder de gevolmachtigden.

Informatie per gevolmachtigde of verzekeraar overzichtelijk gerangschikt

De informatie over de financieel adviseurs is overzichtelijk verdeeld in zes categorieën:
1. Basisinformatie, zoals statutaire naam, handelsnamen, KvK-nummer, AFM-
nummer, aangesloten instellingen, SBI-code en startdatum KvK.
2. NAW- en contactgegevens, zoals e-mail, tel.nr, postadres en vestigingsadres.
3. Personen: namen en informatie over de bestuurders en de beleidsbepalers.
4. Juridische informatie zoals rechtsvorm, 100% aandeelhouders, 100% dochters,
tekeningsbevoegdheden en 403-verklaringen.
5. Belangrijke financiële informatie, zoals solvabiliteit, current ratio, eigen vermogen, werkkapitaal,
leeftijd bestuurders, aantal FTE en deponeringsdatum.
6. Alle (deel)vergunningen en de vakbekwaamheidsgebieden waarop geadviseerd en bemiddeld mag
worden en of er volmachten zijn.

Toegang tot de volmachtmodule kost € 1.500

Toegang tot de volmachtmodule kost € 1.500 (ex btw) per jaar. Hiervoor krijgt u één licentie, iedere extra licentie kost € 250 (ex btw) per gebruiker. Vanaf 6 licenties is de prijs op aanvraag.

Voor welke afdelingen van belang?

De volmachtmodule is vooral van belang voor volmachtverzekeraars, gevolmachtigden (serviceproviders) en toeleveranciers. RiFD heeft een aantal gebruiksmogelijkheden op een rijtje gezet.