Gebruiksmogelijkheden volmachtmodule

De volmachtmodule biedt een uitgebreid online overzicht van alle gevolmachtigden en volmachtverzekeraars in NL. Naast de informatie over deze bedrijven zelf is er ook informatie over de bij deze bedrijven betrokken bedrijven en personen (aandeelhouders, dochterondernemingen, bestuurders, tekeningbevoegden en beleidsbepalers) opgenomen.

Volmachtafdeling verzekeraars

Activiteiten volmachtafdeling waarbij de volmachtmodule nuttig kan zijn:

 • Opzoeken financiële kentallen van bestaande gevolmachtigden
 • Bij gerede twijfel over de financiële soliditeit (art. 10 volmachtovereenkomst) tevens de cijfers van de eigen bemiddelaar en de holding beoordelen
 • Sorteren en filteren, zodat gevolmachtigden in risicogroepen kunnen worden ingedeeld
 • Door mogelijkheid eigen TP nummers toe te voegen eigen volmachten onderscheiden van markt
 • Auditinformatie verzamelen bij volmachtaanstellingen
 • Filteren op soort volmachtvergunning i.v.m. product- en marktontwikkeling
 • Tekeningsbevoegdheid controleren
 • Opstellen overzicht alle gevolmachtigden in NL
 • Groepsstructuur van het volmachtkantoor transparant maken
 • Achterliggende personen in kaart brengen (decision makers, stakeholders)
 • Exporteren van gesorteerde en gefilterde informatie van gevolmachtigden naar de eigen ICT-omgeving
 • Maatwerk exporten maken voor directe koppeling aan eigen (CRM)systemen

Gevolmachtigden

Activiteiten gevolmachtigde waarbij de volmachtmodule nuttig kan zijn:

 • Marktonderzoek doen, bijvoorbeeld met het oog op de selectie van overnamekandidaten
 • In kaart brengen welke collega er zaken doet met welke (nieuwe buitenlandse) volmachtgever
 • Snel inzicht verkrijgen in de gevolmachtigden per verzekeraar
 • Concurrentieonderzoek doen
 • Inzicht krijgen in de eigen groepsgegevens bij de KvK, AFM, KiFiD en kredietinformatiebureaus

Toeleverancier

Activiteiten toeleverancier waarbij de volmachtmodule nuttig kan zijn:

 • Volmachtmarkt partijen met alle dwarsverbanden in beeld krijgen
 • Gebruik van NAWT gegevens, met de mogelijkheid de informatie naar de eigen omgeving te exporteren
 • Decisionmakers in beeld krijgen, met de mogelijkheid de informatie naar de eigen omgeving te exporteren
 • Toetsing financiële gezondheid gevolmachtigde, maar ook van de groep
 • Filtering op soort volmachtvergunning afhankelijk van het eigen productaanbod
 • Marktonderzoek