Werkwijze

stoplicht

Credit ratings

Het afgeven en bepalen van credit ratings doen we op basis van informatie verkregen van meerdere kredietinformatiebureaus. Via een geavanceerde methodiek bepalen we onze eigen credit ratings. Door meerdere bureaus te gebruiken leveren wij een optimale risico-inschatting en is de kans dat risico-signalen worden gemist klein. Vooraf heeft u ons opgegeven van welke financiële intermediairs u een creditrating wenst te ontvangen. meer >

Risico-rapportRisico-rapporten

Risico-rapporten kunnen alleen worden opgesteld indien wij beschikken over een of meerdere jaarrekeningen. In ons risicomodel levert de informatie uit de jaarrekeningen 22 verschillende ratio’s op. Deze worden afgezet tegen benchmarks uit de branche en verwerkt in een uitgebreid rapport.

Vooraf wordt overleg gepleegd welke jaarrekening(en) ons beschikbaar moeten worden gesteld om een goede risico-inschatting te kunnen geven. Via Volmacht Beheer kunt u de accountantsrapporten van volmachtintermediairs beschikbaar stellen. meer >

< PrijzenVerzekeraars >