Whitepaper: Toe- en uittreders Intermediaire Adviesmarkt

Ratinginstituut Financieel Dienstverleners heeft onderzocht in welke mate en tempo de intermediaire adviesmarkt in aantallen afneemt. Maatgevend voor het onderzoek is het al dan niet hebben van een AFM (deel)vergunning. De resultaten zijn te lezen in de whitepaper ‘Toe- en uittreders Intermediaire Adviesmarkt’.

11 november 2015|

Whitepaper: Serviceproviders onder de loep

Omdat er geen algemeen aanvaarde definitie van een serviceprovider is en vele bedrijven zich dus serviceprovider noemen of zo worden gezien, worden daardoor vaak alle serviceproviders op één hoop gegooid. Dat is zeker niet terecht. Dat is voor RIFD aanleiding geweest om met een verbeterde indeling te komen en verschillende typen te onderscheiden. Hierdoor ontstaat meer inzicht in de markt van serviceproviders.

25 juni 2015|

Whitepaper: Rating financieel adviesmarkt in Nederland

Uit een analyse van het Ratinginstituut Financieel Dienstverleners (RIFD) en Adviesbureau Fred de Jong blijkt dat van alle 7.300 intermediaire vergunninghouders in Nederland, er 1.800 een verhoogd risico vormen qua betaalgedrag en financiële stabiliteit. Deze conclusie is gebaseerd op credit rating informatie en risicosignalen verkregen van diverse toonaangevende kredietinformatiebureaus.

29 januari 2015|